Cmentarz ewangelicki w Gostkowie

Gostków

Cmentarz ewangelicki w Gostkowie miał podzielić los wielu poniemieckich cmentarzy na Dolnym Śląsku, czyli zostać sprzedany i zlikwidowany. W 2015 roku zainteresowały się nim jednak Halina Bryk i Angelika Babula, mama i córka. Kierowane potrzebą serca postanowiły kupić ten teren i zaopiekować się nim. W 2016 roku założyły Fundację Anna w Gostkowie i zaczęły gromadzić wokół siebie osoby, które walczą o uratowanie cmentarza. Dzięki ich zaangażowaniu zdewastowana XIX-wieczna nekropolia po latach pracy, stała się pięknym ogrodem pamięci. Do największych sukcesów należy odrestaurowanie kaplicy przy wejściu do cmentarza. Fundacja organizuje także warsztaty kamieniarskie, które mają na celu zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólną pracę na rzecz zaniedbanych miejsc pochówków. W ten sposób Fundacja przyczynia się do budowania świadomości, odpowiedzialności i szacunku wobec wspólnego dziedzictwa kulturowego i tworzących je ludzi.