Dzikie Róże w Janicach

Janice

“Dzikie róże” w Janicach to kilkusetletnie gospodarstwo rolne, składające się pierwotnie z domu mieszkalnego i stodoły. W trakcie renowacji został przywrócony wizualny podział na niegdyś dwie przestrzenie funkcjonalne, czyli stodołę z kamienno-ceglaną elewacją i otynkowaną część mieszkalną. Zachowane zostały wszystkie ocalałe zabytkowe elementy, a do renowacji użyto materiałów pochodzących z rozbiórek, w tym dachówki, belek, desek podłogowych oraz lokalnych surowców takich jak kamienie i glina. Przykład „Dzikich róż” pokazuje modelowe podejście do starych gospodarstw rolnych o prostej bryle, których jest dużo w pejzażu Dolnego Śląska, a rzadko kto podejmuje się ich pieczołowitej renowacji.