Kościół św. Mateusza w Uniemyślu

Uniemyśl

Kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Mateusza jest położony w centrum wsi Uniemyśl koło Lubawki. Barokowa budowla została wzniesiona w latach 1748–1749, a jej budowniczym był Józef Antoni Jentsch, który pracował także przy przebudowie Bazyliki w Krzeszowie. Józef i jego ojciec Kaspar przyczynili się do stworzenia charakterystycznego rysu barokowych świątyń sudeckich. Kościół spłonął w 1972 roku i przez wiele lat pozostawał w stanie ruiny. W 2013 roku świątynię wraz z otaczającym ją cmentarzem przejęło Stowarzyszenie Doliny Zadrny, podejmując się renowacji obiektu i stworzenia świeckiej przestrzeni dla działań kulturalnych inicjowanych przez lokalną społeczność.