Regulamin

Regulamin konkursu „Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran!”

Polsko – niemiecki konkurs ochrony zabytków organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK) oraz Fundację OP ENHEIM „Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran!” to konkurs VSK i Fundacji OP ENHEIM we współpracy z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury (DPS) służący wspieraniu zrównoważonej i długofalowej ochrony niewielkich skalą obiektów o wartościach zabytkowych w województwie dolnośląskim, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskich Górnych Łużycach.

Cel i założenia konkursu

VSK i Fundacja OP ENHEIM organizują konkurs, aby wesprzeć zrównoważoną opiekę i konserwację obiektów o znaczeniu historycznym i artystycznym, ich części, względnie innych obiektów nieruchomych. Szczególny nacisk położony jest wykonanie renowacji w sposób zrównoważony, przyjazny dla środowiska naturalnego lub wręcz je wspierający. Ponadto nagroda ma przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców dotyczącej znaczenia relacji między środowiskiem, zrównoważonym rozwojem i dziedzictwem kulturowym po obu stronach polsko-niemieckiej, tudzież dolnośląsko-saksońskiej granicy.

W ten sposób wspierana jest profesjonalna i zrównoważona renowacja budynków lub obiektów o wartości historycznej lub artystycznej na Dolnym Śląsku po obu stronach granicy. Szczególny nacisk położony został na promowanie niewielkich skalą obiektów o znaczeniu historycznym i artystycznym, ich części lub innych obiektów stacjonarnych, takich jak np.: parki lub zabytki techniki.

Nasz konkurs obejmuje terytorialnie województwo dolnośląskie, południową część województwa lubuskiego oraz dolnośląskie Górne Łużyce.

Nagroda

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w łączniej wysokości 18.500 zł. 

Zwycięzcy konkursu otrzymają także plakietę do umieszczenia na odrestaurowanym obiekcie lub w jego pobliżu. Na plakiecie oprócz logo konkursu umieszczony zostanie napis: „Zabytek – nie zapomnij! – 1. nagroda / 1. Preis – Denkmal – denk mal dran! – VSK+OPENHEIM“.

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, stowarzyszenia non-profit lub podobne osoby prawne, które odnowiły lub odrestaurowały z własnych środków warte ochrony budynki lub obiekty nieruchome, będące w ich posiadaniu i niekoniecznie podlegające państwowej ochronie zabytków oraz które zostały zbudowane na wskazanym obszarze geograficznym do 1960 roku.

Restauracja/rekonstrukcja/sanacja zgłoszonego obiektu musi zostać zakończona w momencie wysłania wniosku. Do konkursu w roku 2022 można zgłaszać projekty, których ukończenie miało miejsce między 1 stycznia 2015 r. a datą zamknięcia konkursu.

Zgłoszone obiekty muszą mieścić się w zaznaczonym obszarze mapy:

Z konkursu wykluczone jest budownictwo publiczne i komercyjne. Poza tym z konkursu wyłączone są obiekty w Niemczech, które podlegają warunkom ubiegania się o „Nagrodę dla Domów Przysłupowych” przyznawaną przez Stiftung Umgebindehaus (Umgebindehauspreis der Stiftung Umgebindehaus). W przypadku wątpliwości zarząd VSK i kuratorium OP ENHEIM decydują o zakwalifikowaniu obiektu do udziału w konkursie.

Podstawą zgłoszenia do konkursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online (LINK). Załączone zdjęcia mają na celu pokazanie efektu „przed i po” odnowieniu zabytkowej substancji, w tym szczególnie udokumentowanie i wykazanie profesjonalnie przeprowadzonej renowacji uwzględniającej aspekty zrównoważonego rozwoju (ponowne wykorzystanie zabytkowej substancji, użycie trwałych, dobrych jakościowo i przetestowanych materiałów, przyjazne dla środowiska gospodarowanie wodą i ciepłem, etc.).

Jury eksperckie

VSK i OP ENHEIM delegują po dwóch, a DPS jednego wykwalifikowanego eksperta, którzy razem utworzą specjalistyczne jury. Co najmniej trzech członków jury powinno być ekspertami zewnętrznymi, a co najmniej dwóch członków powinno pochodzić z każdego z uczestniczących krajów (z Polski i z Niemiec). Jury przewodniczy naprzemiennie co roku przedstawiciel VSK i OP ENHEIM. Jury eksperckie dokona preselekcji spośród otrzymanych wniosków i nominuje cztery projekty do wyłonienia spośród nich nagrody. Dwóch przedstawicieli jury ekspertów, którzy muszą być również jego członkami, oceni na miejscu cztery projekty wybrane do nominacji.

Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród

Przedstawiciele jury eksperckiego dokonają oceny obiektów na wspólnym posiedzeniu (opcjonalnie także online). 1. nagroda zostanie wyłoniona większością głosów na kolejnym posiedzeniu jury. Następnie, także na drodze głosowania, zostanie wybrany zwycięzca nagrody specjalnej z pozostałych trzech nominowanych obiektów. Jeśli to możliwe, nagroda specjalna powinna trafić do kraju (Niemcy lub Polska), który nie został uwzględniony przy pierwszej nagrodzie. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyłonienia zwycięzcy na podstawie nadesłanych zgłoszeń, jury ma prawo do podziału nagrody pieniężnej w celu uhonorowania wszystkich obiektów zasługujących na uznanie.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i uhonorowani podczas ceremonii rozdania nagród (w zależności od okoliczności transmisja online lub wspólna gala).

Wersja z 05.05.2022 r.

Kontakt

Organizatorzy
Współpraca
Patronat
Patroni Medialni
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej informacji na tej stronie